นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายมาริส บีฮิง ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 (คนใหม่)

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายมาริส บีฮิง ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
(ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต สาขา วิทยาลัยการอาชีพเบตง) เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอุทัย กาญจนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 (คนใหม่)
ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3