วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมชุมชนยามเย็น เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ในด้านการซ่อมแซมจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมชุมชนยามเย็น เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ในด้านการซ่อมแซมจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
โดยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ ที่ทำการชุมชนพัฒนะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา