นายสุทธานนท์ ทองนุ่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบตง "วีระราษฏร์ประสาน" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

นายสุทธานนท์ ทองนุ่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบตง "วีระราษฏร์ประสาน" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้านิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง