วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมน้ำชายามเช้า เพื่อแสดงความยินดีกับนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพเบตง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมน้ำชายามเช้า เพื่อแสดงความยินดีกับนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเบตง ร่วมแสดงความดี
ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง