การประกวดโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับ อศจ.) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ในการเข้าร่วมการประกวดโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับ อศจ.) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา