โครงการตลาดนัด วก.เบตง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

ชมรมแผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการตลาดนัด วก.เบตง ประจำปีการศึกษา 2562
โดยในครั้งนี้นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้การทำงานร่วมกันและหารายได้ระหว่างเรียน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง