ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมประเพณีชักพระ วันที่ 14 ตุลาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยฯ ร่วมประเพณีชักพระ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา