นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 14 ตุลาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
ในโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรม เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562
 
 วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา