โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 11 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเบตงร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง