นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น วันที่ 9 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง