วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 8 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) จังหวัดยะลา หลักสูตรเคมีประยุกต์สร้างอาชีพเพื่อชุมชน ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 8 กันยายน 2562