วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชึพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(โรงเรียสมาอาฮัดดารุสสลาม) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่15 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชึพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(โรงเรียสมาอาฮัดดารุสสลาม)ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่15 กันยายน 2562
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง