นายอิสมัน อิสสะมะแอ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาการพัฒนาสถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 31 สิงหาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายอิสมัน อิสสะมะแอ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาการพัฒนาสถานที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านเรียนการสอนของ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต ต่อไป