นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตร์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะครู ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตร์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะครู ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ ของลูกเสือวิสามัญ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562