นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา พร้อมสวนมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา