นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา