นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าเยี่ยมคารวะนายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายอิสมัน อิสสะมะแอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา