โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มิถุนานยน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โดยมีนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพบปะต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และมอบทุนการศึกษา ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนทั่วไป และทุนแม่เฉลา ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง