ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดยะลา วันที่ 25 มิถุนายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดยะลา เพื่อนำไปให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลใกล้เคียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง