นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5
เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ของผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 851 852 และ 855
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี