คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมโฮมรูม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และการนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมโฮมรูม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และการนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง