ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีละศีลอด เดือนรอมฎอน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ อ. เบตง จ. ยะลา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:20 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีละศีลอด (เปิดปอสอหรือทานข้าวเย็นหลังจากบวช)ของชาวไทยมุสลิม เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และตรุษอิดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ อ. เบตง จ. ยะลา