คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสเปิดทำการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง และนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสเปิดทำการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียน วิทยาลัยการอาชีพเบตง