นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พบปะนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พบปะนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันแรกของการเปิดภาคเรียน) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง