วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมกลุ่มประจำฐาน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และละลายพฤติกรรม ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมกลุ่มประจำฐาน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และละลายพฤติกรรม
ในโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 3 ) ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง