วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษาวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายที่จัดเจน และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้ศึกษาดูงานที่ส้อดกับวิชาชีพของตนเอง
ณ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา