วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 ) เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรพอเพียง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี2562 (วันที่ 2 )
โดยได้รับเกียรติจากนายทิพยา ตาพ่วง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรพอเพียง
ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง