ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเบตง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเบตง
โดยมี น.พ. สงกรานต์ ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเบตง จังหวัดยะลา