ผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมลงนามถวายพระพร วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมรับชมถ่ายทอดสด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีพ.จ.ท. อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ประธานในพิธี
ณ หอประชุมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา