คณะครูวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักกาะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การอาชีพเบตง มอบให้ คณะครูวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักกาะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา