นานธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้องครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ชายแดน วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นานธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายพสันต์ จันทร์สว่างหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และนางสาวภคมน บือนา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ชายแดน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ชายแดน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดปัตตานี